fredag, maj 26, 2006

Personvalet på väg bort?

Svd skriver idag om personvalet till riksdagen, och om att intresset för personval har minskat sedan reformen infördes 1998. Andelen kryss har minskat, liksom antalet riksdagsledamöter som kryssas in. I alla partier utam (s) har reformen lett till att kandidater profilerar sig genom att avvika gentemot partiet, och reformen har framför allt fått konsekvenser för de kandidater som riskerar att kryssas ut och därmed profilerar sig tydligare med lokala frågor. Flera statsvetare uttalar sig i artikeln, och menar att partierna borde ta ett större ansvar för den reform som genomförts, antingen genom att jobba hårdare för ett ökat personinsalg och tydligare information om kandidaterna, eller genom att helt enkelt avskaffa personvalet.

Artikeln nämner dock knappt europaparlamentsvalet, som åtminstone inom (s) blev det stora genombrottet för personvalet och där det faktiskt spelade stor roll. Av de fem mandat (s) tillsatte, innehas två av inkryssade parlamentariker, Åsa Westlund och Anna Hedh. De använde olika strategier i sina kampanjer och appellerade till olika väljargrupper inom partiet, men med det gemensamt att de aktiverade väldigt många i sina kampanjer, också utanför sitt eget geografiska område. Det berodde sannolikt på många olika faktorer att personvalet blev viktigt just i det är valet, men jag tror ändå att det öppnade för mer personvalstänk inom socialdemokratin. Det tyder inte minst boken "44 vägar att bli vald" på - en handbok i personvalskampanjande som nätverket 1000 unga socialdemokrater har gett ut och skickat hem till alla kandidater inom partiet födda 1970 eller senare (bl a till Roger Mogert). I boken finns också mycket riktigt intervjuer med både Anna Hedh och Åsa Westlund.

Själv har jag inga planer på att personvalskampanja, trots att jag står en bit ner på kommunfullmäktigelistan i Uppsala. Om vi inte gör ett fullständigt katastrofval eller många nedanför mig blir uppkryssade, hamnar jag sannolikt på en ersättarplats i kommunfullmäktige. Jag kommer ägna valkampanjen åt att delta i Laboremus och Uppsala arbetarekommuns valaktiviteter, men nog också fortsätta nätaktiviteten, både genom att blogga själv och delta i debatter och diskussioner.

Fast det är klart, den som vill vara säker på att jag kommer in i kommunen får gärna kryssa nummer 37.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: