fredag, mars 16, 2007

Kyrkan tar inte steget fullt ut

Idag har svenska kyrkan sagt sig vara beredda att förrätta registrering av partnerskap i kyrkan. Tidigare har ju kyrkan välsignat parterskap, men den juridiska delen har fått skötas av borgerliga partnerskapsförrättare. Nu vill alltså biskoparna att alla ska kunna få juridiskt giltiga vigslar i kyrkan. Men med ett stort förbehåll - begreppet äktenskap ska bara gälla heterosexuella relationer, och de vill att begreppet partnerskap ska finnas kvar för de samkönade relationerna. Det säger Västeråsbiskopen Claes-Bertil Ytterberg till TT idag, vilket bland andra DN, Svd och svt rapporterar. Han vill också ta bort begreppet äktenskapsbalk och vill istället ha en samlevnadsbalk.

På onsdag ska den statliga utredningen om äktenskapsbalken presenteras, och allt tyder på att förslaget kommer att innebära en könsneutral lagstiftning, med samma villkor för alla par oavsett kön. Enligt förhandstipsen ska förslaget innebära att kyrkorna får behålla vigslerätten, men att det är upp till varje präst/motsvarande att ansöka om vigselrätt och då måste man alltså viga alla par, även samkönade.

Kyrkans hållning är i min mening förlegad på den här punkten. Naturligtvis är det bra att man går bort ifrån den stora juridiska skillnaden mellan olika par, men problemen med att behålla begreppet partnerskap är stora. Den stora poängen med utredningens förslag är just att få bort den begreppsmässiga skillnaden mellan äktenskap och partnerskap, och då blir den hållning som Ytterberg och kyrkostyrelsen står för problematisk och innebär snarare ett steg tillbaka eller åtminstone inget steg framåt. När samhället är berett att ta nästa steg och ta bort de juridiska skillnaderna mellan par, vill kyrkan behålla de olika begreppen och hålla fast vid äktenskapet som ett närmast heligt begrepp.

Byt gärna ut äktenskapsbalken mot en samlevnadsbalk, men den måste vara helt fri från åtskillnad och diskriminering mellan olika par beroende på kön och sexualitet till såväl begrepp som regler. Passa gärna på att samtidigt ta bort en av de gamla kvarlevorna från statskyrkan och låt staten sköta den juridiska myndighetsutövningen för alla par. Vigselrätten är i mina ögon ett av de stora hindren i den här frågan och jag anser inte att det finns skäl för kyrkan (eller andra samfund heller) att behålla vigselsrätten bara av gammal tradition eller för att folk inte ska gå ur kyrkan.

Jag har tidigare skrivit om äktenskap och partnerskap, bla här och här.
Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: