måndag, mars 05, 2007

Dags att dra gränsen mot de odemokratiska vänstergrupperna

Jag missade tyvärr socialistiskt forum i Uppsala igår söndag. Det brukar - både i de lokala varianterna och det "stora" forumet i Stockholm - vara många olika diskussioner, samtal och föredrag där i princip alla vänstergrupper är välkomna och också dyker upp. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt och spännande att se hela den bredd som finns, och samtidigt ganska komplicerat att grupper och rörelser som är så olika och inte ens är överens om var gränserna går för vad som är demokrati ska kunna samlas under samma rubrik.

Ett ämne där detta blir uppenbart är Kuba. På forumet i Stockholm i höstas var jag med och modererade ett seminarium med Laboremus kubagrupp, där de presenterade sitt projekt för att stödja den (social)demokratiska oppositionen på Kuba. Seminariet blev märkligt då en stor majoritet av dem som kom hade helt andra uppfattningar om grundläggande demokratiska spelregler än den absoluta majoriteten inom vänstern och det offentliga samtalet i Sverige överhuvudtaget. Jag trodde aldrig jag skulle behöva försvara åsikten att det är bättre att det finns flera olika partier och att alla som vill kan starta ett parti och rösta på vem dem vill. Men så var det.

Och nu verkar situationen på seminariet på Socialistiskt forum i Uppsala ha varit liknande, om inte ännu svårare. Anna Ardin, som var en av inledarna på seminariet menar nu att det är en återvändsgränd att fortsätta med den här typen av seminarier tillsammans med exempelvis Svensk-kubanska föreningen:
Av ovanstående praktiska och av principiella skäl anser jag att vi inte borde arrangera saker tillsammans med de människor som står på fel sida av det kritstreck som Per-Albin Hansson drog upp på 1930-talet, som skiljer oss demokrater från de andra. Jag tycker inte att vi ska samarbeta med kommunistiska partier, gamla stalinister, svensk-kubanska föreningen och liknande organisationer. Det finns många demokratiskt socialistiska och sociala rörelser som delar vår ideologi där mänskliga rättigheter och demokrati är grunden. Jag ser kommunisterna som lika lite socialister som nationalsocialisterna och därför borde vi ha samma förhållningssätt till dem båda. Vi tillhör inte samma grundideologi, ”socialistiskt forum” är en onaturlig konstruktion, eftersom vi inte pratar om socialismer som går att jämföra på samma dag.
Jag är beredd att hålla med henne. I princip tycker jag att det är viktigt att vänstern jobbar tillsammans, och jag tycker att en av socialdemokratins stora styrkor är att vi inte har splittrats i olika "renläriga" grupper utan har hållit ihop, och jag skulle gärna se mer samarbete med såväl vänstergrupper som sociala rörelser och miljörörelsen. Men vi måste vara överens om grundläggande demokratiska principer. Och grupper som på allvar förespråkar enpartistat och försvarar att politiska fångar sitter i fängelse har i min mening straffat ut sig själva från det samtalet.

Bilden föreställer Anna Ardin och är tagen av Mattias Wiggberg.
Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: