fredag, december 08, 2006

SSU visar vägen i eftervalsdebatten

Idag presenterar SSU sin valanalys på DN debatt och det är en uppmuntrande och befriande läsning. Det är ett insiktsfullt erkännande av det totala misslyckande som s gjorde i valet, och att det misslyckandet inte kan skyllas på Göran Persson. Politiken utformades i alltför hög grad på regeringskansliet och framför allt finansedepartementet, och då förlorades kontakten med väljarna. S framstod som nöjda och ovilliga att se de ökade klyftorna i samhället. Socialdemokratin måste vara i ständig opposition mot orättvisor - och nu när vi inte var det tappade vi folkets förtroende. Det som behövs nu är inte i första hand att byta partiledare utan att arbeta för en ny politik - en politik som inte blundar för verkligheten utan tar sin utgångspunkt i människors erfarenheter av ökade klyftor och orättvisor i samhället. Den nuvarande eftervalsdebatten rör sig om fel saker - det finns en risk i att allt skylls på Göran Persson och att vi inte vågar se de politiska förändringarna som behövs, skriver Johan Hassel, ordförande för SSU:s valanalysgrupp.

Intressantast är den slutsats ssu drar om hur arbetet i partiet måste förändras:
Inför och under valrörelsen utformades och formulerades politiken i stor utsträckning av regeringskansliet och finansdepartementet. En sådan ordning leder ofrånkomligen till att politiken tappar sin livsviktiga förankring i människors vardag och samhällets reella villkor.

Vi är många som tror att ju större inflytande partiets medlemmar har över politikens utformning och riktning, desto närmare kommer politiker och medborgare varandra och desto mer samstämd blir bilden av verklighetens förutsättningar och problem.

Detta uppnår vi genom att ge de människor som i dag går med i partiet i protest mot den borgerliga regeringen inflytande över politiken som ska leda till valseger 2010. Vi gör det genom sätta det lokala politiska engagemanget i fokus och lägga makten över vårt partis politik i händerna på våra medlemmar.
---

Den gemensamma nämnaren för de områden och orter där socialdemokraterna gått framåt i valet är de lokala företrädare som funnits bland människor, lyssnat, samtalat och fört de människors talan vars förtroende de fått. Det är så socialdemokratin år efter år under 1900-talet vunnit medborgarnas förtroende och det är folkrörelsens grundläggande idéer som fortfarande är nyckeln till en framgångsrik socialdemokrati.


Jag delar helt den här uppfattningen, och den ligger nära det som jag har skrivit tidigare om behovet av ett nytt ledarskap och en ny syn på medlemmarna och ledningen inom socialdemokratin. Förhoppningsvis kan SSU nu sätta lite fart på den verkliga eftervalsdebatten - den som inte handlar om vem som verkar kunna få mest stöd i partiledarvalet, utan hur vi vill att vårt parti och vår politik ska se ut i framtiden för en valseger 2010.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: