tisdag, december 12, 2006

Uppsala hittar på eget betygssystem - sågas av kåren

Frågan om införande av ECTS-betyg, en sjugradig betygsskala, är het i utbildnings- och studentvärlden. Den förra regeringen valde att införa den nya betygsskalan som standard utan det är upp till varje lärosäte. Några (som Stockholms universitet) har infört den, några (exempelvis Lund) har avstått. Och ett universitet, Uppsala, funderar på att hitta på ett eget betygssystem. Kreativt kanske, men knappast på något sätt konstruktivt.

Bland studentkårer finns olika syn på att införa fler betygssteg och på att få jämförbara betyg över Europa, men de flesta kårer är liksom SFS skeptiska till fler betygssteg. Min egen kår, Uppsala studentkår är mycket negativa till att införa fler betygssteg, särskilt som modellen i Sverige knappast kommer leda till mer jämförbarhet i Europa - eftersom olika länder har olika utbildningar och olika betygssättningsformer (i Sverige målrelaterade men i de flesta andra länder relativa betyg) så kommer jämförbarheten inte vara reell.

På Uppsala universitet pågår diskussionen om betygssystem, och har remissats av fakulteter och studentkårer. Av de nio fakulteterna vill bara två ha den sjugradiga betygsskalan och ingen av kårerna vill ha den. Däremot har några fakulteter önskat fler betygssteg, vilket gjort att det nu ligger ett försalg på ett helt eget betygssystem: med beröm godkänt, icke utan beröm godkänt, godkänt och underkänt. Förutom att beteckningarna på betygen låter som de är hämtade från 1800-talet, så innebär det raka motsatsen till den jämförbarhet som åtminstone eftersträvas i ECTS-betygen. Uppsala får ett helt eget system som försvårar mobiliteten inte bara i Europa utan även till andra svenska lärosäten.

Uppsala studentkårs vice ordförande Kristina Persdotter uttalar sig i unt:
- Vi är emot de sjugradiga ECTS-betygen, eftersom vi ser så många nackdelar och nästan inga fördelar, säger Kristina Persdotter, vice ordförande i Uppsala studentkår och ansvarig för utbildningsfrågor.
- Vi befarar att fler betygssteg skulle öka stressen hos studenterna, sänka kvalitén på utbildningen när lärarna gör tentor som är lättare att poängsätta. Vi tror också att grupparbete skulle försvåras och att det skulle bli svårare att bedöma samarbetsförmåga och kritiskt tänkande.

- Sen är vi oroliga för att fler betygssteg kan leda till att gränsen för godkänt sjunker. Det är särskilt oroväckande inom legitimationsyrken.
Trots kårens motstånd mot sju betygssteg tycker hon att det här förslaget om möjligt är ännu sämre.
- Bara två av universitetets nio fakulteter och ingen av studentkårerna vill ha sjugradiga betyg. Att då föreslå en hemsnickrad fyragradig betygsskala med väldigt omoderna beteckningar för alla studenter är en dålig kompromiss. Om Uppsala universitet inför ett helt eget betygssystem kan det försvåra rörligheten både inom och utom Sverige.
Läs mer i Kårbloggen, Uppsala studentkårs presidiums blogg.

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: