fredag, december 15, 2006

Kårkrav blir konst

Igår överlämnade Uppsala studentkår en tavla till Uppsala universitets rektor Anders Hallberg. Tavlan är en del av Uppsala studentkårs kampanj för mer undervisningstid, och föreställer just mötet mellan student och lärare. Den är målad Kajsa Hallberg, tidigare kårpolitiker (för övrigt också den som målade tavlan av Betty Pettersson, Uppsalas första kvinnliga student, som nu hänger på Gotlands nation). Gåvan verkade uppskattas mycket av såväl rektor som resten av universitetsledningen. Unt rapporterar:
- Det här ska hängas upp väl synligt och vi kommer att ta reda på varför det skiljer så mycket mellan olika utbildningar, sade Anders Hallberg.
--
-
-Imponerande! Ett listigt konstverk och en utmärkt kampanj. Undervisningstiden är ett stort strukturproblem för universiteten, inte bara i Uppsala, och man kan inte annat än stödja detta, säger Ulrika Knutson, kulturjournalist
och ledamot i Uppsala universitets styrelse.
I kårtidningen Ergo beskriver konstnären tavlan:
- När jag planerade tavlan som ska symbolisera mer undervisning tänkte jag på tre typer av möten; studenten möter föreläsaren, studenter samtalar med varandra och studenter i relation till omvärlden. Detta har jag försökt kommunicera i bild genom mötet mellan en student och en professor i förgrunden, seminariet som pågår bakom dem och det öppna fönstret mot Uppsala.
Uppsala studentkår har under hösten kampanjat för kravet att alla studenter ska ha rätt till 10 timmars lärarledd undervisning per vecka. Det är framför allt inom humsam-området som problemet med lite undervisning finns. Kåren har gjort flera undersökningar, och det visar sig bland annat på A-studenter historisk-filosofiska fakulteten har i snitt fem timmars undervisning i veckan. Den senaste undersökningen visar att C-studenter på teologiska fakulteten har så lite som tre timmars undervisning/vecka. Och även om rektor inte på stående fot lovade några förbättringar verkar fler och fler lyssna på kårens krav och inse det orimliga att upprätthålla utbildningskvalitet utan tillräckligt med lärarledd undervisning.

Bilden föreställer rektor Anders Hallberg och prorektor Kerstin Sahlin-Andersson och konstverket. Foto: Hannes Ljunghall, Ergo
Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: