fredag, december 01, 2006

Se människan bakom HIV och AIDS

Idag är det Världsaidsdagen, då HIV/AIDS-epidemien uppmärksammas över hela världen.

I veckan inleds också Julinsamlingen, varje år har Svenska Kyrkans Mission en insamlingsperiod från första advent fram till Trettondagen. Och i år är temat Se människan bakom HIV och AIDS. Bilden visar Dommeti Sridevi, 20 år, från södra Indien och hennes nyfödda dotter. Dommeti är hivpositiv. En del sjukhus tar inte alls emot hivpositiva, men Dommeti var välkommen på kyrkans sjukhus. Om 18 månader får hon veta om också hennes barn är hivpositivt. På skm:s hemsida finns följande text:

"Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne på härbärget.”
Så berättar evangelisten Lukas om Jesu födelse. Dommetri Sridevi i Indien togs inte emot på sjukhusen när det var dags för henne att föda. Men på kyrkans sjukhus var hon välkommen. Där såg man inte in första hand henne som hivsmittad. Man såg människan bakom hiv och aids.

Dommetri och hennes nyfödda dotter har därför blivit bärare av årets julinsamlingstema ”Se människan bakom hiv och aids”. Julinsamlingen startar den första advent och avslutas Trettondedag jul. Under dessa advents- och julveckor har Svenska kyrkans mission som mål att samla in 25 miljoner kronor genom att informera om den världsvida kristna gemensakapen och vikten av ett liv i mänsklig värdighet. Inte minst för alla dem som direkt och indirekt drabbas av hiv och aids runt om i världen.

På hemsidan finns också en lång rad artiklar och olika material, som underlag för konfirmandlektioner och gudstjänstmaterial. Där finns också mer konkreta beskrivningar av de olika projekt som skm stöder inriktade på HIV och AIDS. Det handlar till stor del om sjuk- och hälsovård på olika sätt och stöd till föräldralösa barn, men allt mer har arbetet kommit att handla om att bryta tystnaden och stigmat kring HIV/AIDS - se människan helt enkelt.

Stöd insamlingen genom att sätta in en gåva på pg 90 99 99-5 eller bg 909-9995 märkt "julinsamlingen" eller ge en gåva direkt här.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: