torsdag, oktober 12, 2006

Viktig debatt om akademikerarbetslösheten

Debatten om akademikerarbetslösheten är överdriven, och leder till att färre väljer att läsa på högskolan trots att vinsterna för såväl individ som samhälle är höga med högre utbildning. Det skriver företrädare för SFS, TCO och Lärarförbundet idag i en debattartikel i Norrbottenskuriren.

Det är viktiga perspektiv på frågan som SFS ordförande Elin Rosenberg (bilden kommer från sfs.se) och hennes medskribenter lyfter. Det är naturligtvis inte bra att det finns fler arbetslösa akademiker idag än för 10 år sedan, men debatten har inte hållit rimliga proportioner. Och nu märks det - antalet sökande till högskolan minskar med 9% den här terminen, och antalet som skriver högskoleprovet i höst minskar också med 10% vilket tyder på att ansökningarna fortsätter nedåt nästa termin också. I artikeln nämns att flera andra förklaringar också kan finnas - arbetslösheten sjunker och det låga studiemedlet - men att det sannolikt är bilden av att utbildning leder till arbetslöshet som orsakar det minskade intresset för högre utbildning. Det är beklämmande när det i själva verket är precis tvärtom - risken för arbetslöshet minskar med utbildning.

Särskilt allvarligt är detta eftersom det är de grupper som oftast har lägst sannolikhet att läsa på högskolan, de med icke-akademisk bakgrund, som också är känsligast för diskussionen om arbetslöshet och därmed nu i högre utsträckning avstår från att läsa vidare. Mycket ansträngningar har gjorts, såväl politiskt som från studentrörelsen och lärosätena, för att minska den sociala snedrekryteringen. Absolut viktigast av dessa åtgärder har utbyggnaden av högskolan varit. Att det nu finns en högskola i varje län och antalet platser har ökat kraftigt har gjort att många fler, och även många med arbetarbakgrund eller föräldrar födda utomlands har fått möjlighet att läsa vidare. Men när bilden sprids att utbildning inte lönar sig är det de som uppfattar högre utbildning som ett riskprojekt som också avstår från att gå på högskolan.

Det behövs mer utbildning och kunskap i Sverige idag, inte mindre. Det behövs fler möjligheter för människor att utbilda sig och förverkliga sina drömmar, inte mindre. Ett steg för detta är en rimligare diskussion om akademikerarbetslösheten.

Jag har skrivit om akademikerarbetslöshet tidigare:
Om akademikerarbetslösheten och snedrekryteringen
Jobben kommer - till akademiker
Akademikerarbetslösheten är en myt - utbildning lönar sig


Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: