lördag, oktober 28, 2006

Dramatisk omröstning om budgeten

Så är kyrkomötet avslutat för i år, och alla beslut fattade. Även om det tog sin tid - den avslutande beslutsvändan med bl a budgeten drog ut på tiden. I kyrkomötet delas på debatt och beslut, så att varje morgon inleds med beslut i de frågor som debatterats dagen innan, och så sker en sista beslutsomgång precis på slutet. Anledningen till att besluten tog tid var att den radiobaserade omröstningsutrustningen visade sig vara osäker, och i några frågor blev det så jämnt att presidiet inte litade på resultatet utan manuell rösträkning - med upprop - praktiserades. Inte mindre än tre gånger skedde det under fredagen, och i den sista (som handlade om budgetramen för 2009) skiljde det med bara två röster i den första omröstningen, och efter den manuella rösträkningen vann den andra sidan med en röst.

Kyrkomötet beslutade att dela ut ett engångsbidrag till församlingarna på 200 miljoner av det överskott som finns i den nationella nivåns finanser i år. Tanken från början var att de skulle delas ut proportionerligt efter medlemsantal (C:a 30 kr/medlem, alltså några tusen till små församlingar och uppåt några hundra tusen till stora stadsförsamlingar) men nu kommer de att delas ut till stiften som kan fördela pengarna till församlingarna som de vill, antingen proportionerligt eller efter behov. Jag är skeptisk till den här utdelningen, det blir så små summor för de flesta församlingar att det inte spelar någon större roll på sikt, och jag tror att pengarna skulle göra mer nytta fonderade eller om de användes riktat för utvecklingsprojekt eller forskning. Men förhoppningsvis kan de nu i alla fall fördelas klokt av stiften.

I övrigt beslutade kyrkomötet också att ta fram en skrift i samband med firandet av 50-årsjubileet av kvinnor i prästämbetet (beslutet fattades 1958, de första kvinnorna vigdes 1960), att kyrkostyrelsen ska se över om kyrkokansliet ska miljöcertifieras (vilket borde ha hänt för länge sedan, i min mening), att klargöra reglerna för diakoners tystnadsplikt, att verka för fler gudstjänster och andra kristna program i radio och tv och en massa andra saker.

All möjlig info finns på svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Där kommer också protokollet att finnas såsmåningom. Kyrkomötet tillämpar fullständiga debattprotokoll, så varenda ord som sägs i talastolen kommer med. Återkommer med länk till mitt (enda) inlägg och kanske ett och annat roligt citat när protokollet är klart.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: