fredag, oktober 13, 2006

Nobelpris till mikrokrediter - ett sätt att utrota fattigdomen

[Uppdaterad] För en stund sedan annonserades Nobels fredspris av den norska nobelkommittéen, och det tilldelas Muhammad Yunus och Grameen Bank, som utvecklade modellen med mikrokrediter i Bangladesh. Mikrokrediter har visat sig vara en mycket framgångsrik väg till ekonomisk och social utveckling för fattiga, som har hjälpt individer och hela byar att häva sig ur fattigdomen. Mikrokrediter går alltså ut på att människor får låna en liten summa pengar till en investering som sedan gör det möjligt att bygga upp en liten affärsrörelse som kan växa och därmed försörja familjen och ibland fler. De har ibland kallats "grislån" eftersom en gris eller några höns kan vara det första stegen till självförsörjning. Det här handlar alltså om människor som annars inte skulle få låna i "vanliga" banker eftersom de inte anses kreditvärdiga - men i själva verket har återbetalningen varit bättre på mikrokreditlån än på vanliga banklån i exempelvis europa.

Mikrokrediter har varit den form av utvecklingssamarbete eller bistånd som har växt snabbast och visat sig mest framgångsrik det senaste decenniet. Många svenska biståndsogansiationer driver eller stöder mikrokreditprojekt, exempelvis Lutherhjälpen. Det innebär en verklig hjälp till självhjälp, människor får möjlighet att komma ur fattigdomen utan att bli beroende av bistånd. Det går att stödja det här arbetet på flera sätt, dels genom att ge pengar till projekt, men det går också att spara pengar i fonder som lånar ut till mikrokrediter. Det görs exempelvis genom Kyrkornas U-fond.

Att nobelpriset har gått Grameen Bank och dess grundare Muhammad Yunus är väldigt glädjande i sig, men det är också ett erkännande att utrotandet av fattigdomen är centralt för att uppnå fred. Fred är inte bara avsaknad av väpnad konflikt, utan förutsätter också en socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar och rättvis utveckling. Mikrokrediter är ett litet men viktigt steg på vägen till en sådan utveckling.

[Uppdatering] Det finns en svensk portal, mikrofinans.nu, för organisationer som arbetar med mikrofinans och mikrokrediter. Där finns information om projekt och hur de olika organisationerna arbetar - och varför mikrofinans är en så bra form för utvecklingsarbete. Där finns också gott om länkar och hänvisningar.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: