måndag, juli 17, 2006

Ytterligare en öppet homosexuell biskop i episkopala kyrkan?

Kyrkans tidning rapporterar idag om att den episkopala kyrkan i USA (dvs den anglikanska kyrkans amerikanska gren) har nominerat ytterligare en öppet homosexuell man till biskop, nämligen Michael Barlowe som är den enda nominerade kandidaten till posten som biskop i Newark, New Jersey. Sedan 2003 är den öppet homosexuelle Gene Robinson biskop i New Hampshire, vilket har lett till stora diskussioner inom den anglikanska kyrkogemenskapen som rymmer kyrkor i alla världsdelar, med delvis olika uppfattningar i sexualmoraliska frågor. Som jag skrivit om tidigare har episkopala kyrkan också nyligen valt en kvinna som presiding bishop (=kyrkoledare, motsvarande ärkebiskop) vilket även det väckt en del reaktioner i de mer konservativa kyrkorna, och även en hel del konfrontationer mellan de olika grenarna av den anglikanska kyrkan.

Det är naturligtvis en viktig markering av den episkopala kyrkan att de har rätt att välja sina egna biskopar, och ett viktigt steg för att visa att sexualitet inte ska vara en diskrimineringsgrund för att förvägra någon uppdrag inom kyrkan. Samtidigt blir det allt tydligare att kyrkor, även inom samma kyrkofamilj, har svårt att hitta ett konstruktivt sätt att kommunicera kring de frågor som bränner - och det gäller inte minst frågor kring sexualitet och kön, framför allt i samband med ämbetet.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: