tisdag, juni 26, 2007

Slutet för kyrkans begravningsbyrå?

De senaste åren har några församlingar i Svenska kyrkan drivit begravningsbyråer i församlingens regi, något som varit mycket omdiskuterat. Nu har Överklagandenämnden för Svenska kyrkan satt ner foten - Kungsörs församling gjorde fel som startade verksamheten, rapporterar Kyrkans tidning idag.

Det är ett antal församlingar som startat begravningsbyrå, men det var Kungsörs församlings kyrkorådsbeslut som överklagades. I Domkapitlet fick församlingen rätt men överklagandenämnden kör nu alltså över domkapitlets beslut, med hänvisning till att en affärsdrivande verksamhet på begravningsområdet inte är förenlig med myndighetsutövningen som kyrkan har i begravningsverksamheten, och kan inte heller sägas vara en del av församlingens grundläggande uppgift som den beskrivs i Kyrkoordningen. Faktum är att frågan har behandlats av kyrkomötet 2004, då man sade nej till att starta en rikstäckande begravningsbyrå för kyrkan och ungefär samma argument anfördes då som nu.

Jag har tidigare uttryckt skepticism gentemot den här verksamheten och tycker alltså att Överklagandenämnden fattat rätt beslut. Jag tycker att tendensen att starta en rad olika mer eller mindre vinstinbringande affärsverksamheter i gränslandet till kyrkans uppgift, som en del församlingar ägnar sig åt är tveksam. Dels för att det kan vara oschysst konkurrens, eller för att det är verksamhet som ska bedrivas av kommun eller landsting. Men framför allt tycker jag att församlingar måste fundera på varför man har olika verksamheter och vad som är ens uppgift. Dels kan "sidoverksamhet" ta över kärnverksamhet, men risken finns också att den - om den misslyckas eller uppfattas som stötande eller inte legitim - kan slå tillbaka på det förtroende som kyrkan måste ha bland människor för att fungera i sin grundläggande uppgift.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: