torsdag, juni 07, 2007

Dags att avskaffa TV-licensen

Så heter min krönika i Efter Arbetet idag.

Ett utdrag:

Det kanske största problemet med licenssystemet är att det är just en avgift och inte en skatt. Avgifter har vi ju på offentlig service som individen använder, exempelvis barnomsorg, sophämtning eller utfärdande av bygglov. Men public service är inte i mina ögon framför allt en service som ska bekostas av individen, utan en viktig beståndsdel i samhället som ska finnas tillgänglig för alla och bekostas gemensamt, mer att likna vid vägnätet, skolan eller friluftsområden. Även presstödet och stöd till kulturinstitutioner betalas ju med skattemedel där vi betalar efter förmåga, inte en fast avgift. Grunden för ett solidariskt samhälle med högt skatteuttag är ju just att vi inte betalar bara för det vi använder själva utan för det som behövs i samhället. För demokratin är starka public service-media en viktig infrastruktur som vi borde betala tillsammans. Avgiftsfinansieringen i kombination med det föråldrade teknikbegreppet gör det extra problematiskt – om det handlar om en avgift för en service, varför ska då den som bara ser på reklamfinansierade kanaler eller dvd betala tv-avgift?


Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: