torsdag, maj 17, 2007

Louise Callenberg (s) ny ordförande för Uppsala studentkår

Uppsala studentkår blir röd-grön-svart nästa år. Efter konstituerande kårfullmäktige igår står det klart att kåren kommer att styras av en styrelsekoalition bestående av s-studenter, vänsterns studentförbund, gröna studenter och piratstudenterna. Ny ordförande är Louise Callenberg (s), vice ordförande blir Hanna Mörck (vsf) och Mattias Bjärnemalm (pirat). Det partipolitiskt obundna partiet UUS lämnar alltså styrelsen för första gången på många år. De kommer alltså att utgöra opposition tillsammans med Borgerliga studenter.

Förutom att jag såklart är glad och stolt över att en s-student blir kårordförande i Uppsala (den senaste var Ignatio Vita 2002/03) så är det särskilt kul att det blir just Louise. Hon är nämligen teologistudent och prästkandidat för Göteborgs stift. Jag vet inte när en teolog var kårordförande för Uppsala (eller någon annan större studentkår för den delen) men jag tror att det var ganska länge sedan. Och jag är övertygad om att Louise kommer göra ett mycket bra jobb. Under det här året har hon varit studiebevakare, alltså deltidsarvoderad på lokal nivå, på teologiska fakulteten och bland annat jobbat med implementeringen av den nya examensordningen. Teologen är en av de fakulteter som påverkas mest av den nya ordningen då teol kand-examen försvinner och samtidigt pågår arbetet med att ta fram nya kurser i samverkan mellan universitetet och kyrkan, och även i det arbetet har Louise varit inblandad som studentrepresentant. Innan Louise kom till Uppsala har hon också pluggat på Göteborgs universitet och hunnit med att vara kåraktiv där. Hon har dessutom ytterligare en erfarenhet som är ovanlig bland kåraktiva: hon är förälder. Ungefär 20% av alla studenter i Sverige har barn men mycket få av de engagerar sig i kåren trots att föräldrar ofta kommer i kläm när lärosätena inte sköter sig - den som har dagistider att passa har extra stort behov av att få scheman i tid och att tentera på ordinarie arbetstid, för att bara ta två exempel. Att ha den erfarenheten i kårpresidiet kommer nog vara värdefullt på många sätt och förhoppningsvis lyfta förädrars perspektiv på olika sätt gentemot universitetet, kommunen och nationellt.

Grattis och lycka till Louise och den nya styrelsen!

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: