fredag, februari 09, 2007

Mer om prästers extraknäck

Som jag skrivit om tidigare, behandlade svt:s Uppdrag Granskning häromveckan två aspekter på sidoinkomster för präster i svenska kyrkan - dels när präster har viglsar och dop "privat utanför tjänsten och tar betalt, dels biskopen i Visby Lennart Koskinen som har tagit rejält betalt för föredrag på sin fritid genom sitt företag han drev innan han blev biskop.

Båda dessa frågor har nu börjat hanteras av Svenska kyrkan. I veckan beslöt kyrkostyrelsens arbetsutskott att reglerna för prästers ersättning vid förrättningar utanför tjänsten ska ses över, rapporterar kyrkans tidning. Samma tidning har också gjort en genomgång (inte på nätet) av alla svenska kyrkans biskopar och deras sidoverksamheter, och det har visat sig att de flesta har få uppdrag vid sidan av och i princip inga är arvoderade med några stora summor. Biskopsmötet har dock bestämt sig för att ta upp frågan om sidouppdrag, och Koskinen har även anmält sig själv till Ansvarsnämnden för biskopar för att få prövat om han gjort något otillåtet.

Fortsättning lär följa.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: