fredag, februari 02, 2007

Religionsneutrala helgdagar - redan tillämpat för präster

Företagarorganisationen Almega går idag ut och kräver "religionsneutrala" röda dagar, alltså att det inte självklart ska vara de kristna högtidsdagarna (+ första maj och sjätte juni) som ska vara lediga. Idag måste många människor ta tjänstledigt för att fira sina högtider. Tanken är att den arbetstagare som vill efter överenskommelse med arbetsgivaren ska kunna flytta sina lediga dagar till andra högtider eller liknande. Hanna Brandt Gozalez på fackförbundet sif säger till Kyrkans tidning att förslaget i princip är intressant men praktiska lösningar måste hittas och det får inte innebära någon försämring för de anställda.

Jag tycker att det är ett bra förslag som inte bara skulle betyda mycket för enskilda personer utan också för att förstärka Sverige som ett verkligt mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Med tanke på att det kommer från arbetsgivarsidan - som kanske är de som kommer att få hitta de praktiska lösnignarna och ta det eventuella merarbetet - så är kanske sannolikheten hyffsad att det går att genomföra.

Det intressanta i det här sammanhanget är att det finns ett kollektivavtal som redan tillämpar den här regeln - nämligen prästernas! Kanske inte i första hand för att garantera religionsfrihet utan frö att präster jobbar de flesta röda dagar, men rent praktiskt fungerar det likadant. Enligt vårt avtal ska vi jobba 40 timmar i veckan, men för att kompensera för de röda dagarna har vi tio sk extra fridagar, som ibland fortfarande kallas för sitt gamla namn prostdagar (av okänd anledning). Prostdagarna ska planeras i början på året och läggas ut jämnt fördelade, max ett visst antal (fem tror jag) får ligga samtidigt och får inte tas ut i samband med semester.

Så vitt jag har förstått fungerar systemet rätt bra. Det finns väl ingen anledning att det inte går att tillämpa på fler arbetsplatser och yrkeskategorier.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: