fredag, december 09, 2005

Ärkebiskopskandidater

Idag spekulerar Kyrkans tidning vidare om ärkebiskopskandidater, vilket jag skrivit om tidigare.

Få känner sig kallade
"Vid en närmare granskning av kyrkans biskopar blir startfältet i ärkebiskopsvalet inte stort. Det är över 70 år sedan en icke biskopsvigd präst blev ärkebiskop.

De senaste tre ärkebiskoparna har tillträtt när de var mellan 54 och 61. Den blivande ärkebiskopen finns alltså troligen bland de biskopar som inte fyllt 62 när de tillträder.
(...)
Kvar finns Esbjörn Hagberg och Ragnar Persenius och Anders Wejryd.
(...)
Flera hade hoppats på Caroline Krook som Svenska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop. Utan henne blir det svårt att hitta en kvinnlig kandidat som skulle kunna konkurrera med biskoparna. Domprostarna Margareta Brandby-Cöster i Karlstad och Tulikki Koivonen Bylund i Uppsala, samt Christina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, nämns ändå som tänkbara. Men tydligt är att för kvinnliga kandidater krävs något utöver det vanliga.

Två förtroendevalda ger sina förslag till förklaringar:

– Det finns inga självklara lysande stjärnor.

– Vi har haft relativt många biskopsval tätt och då har man gått till botten och försökt hitta folk."

Inga kommentarer: