fredag, december 02, 2005

Bra kampanj mot sexuella trakasserier

SFS, Sveriges förenade studentkårer, har dragit igång Det handlar om makt - en kampanj om sexuella trakasserier, riktad mot såväl studenter som lärosäten. Den handlar framför allt om upplysning - att lära sig mer om vad sexuella trakasserier är, att det är ett vanligt och allvarligt problem, vilka rättigheter man har samt vad som är lärosätets ansvar. Där finns också en kontaktlista för alla lärosäten med ansvarig person att kontakta. Extra plus för fina bilder av illustratören Nina Hemmingsson.

Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem som finns överallt, men är särskilt utbrett inom högskolevärlden. C:a 15 % av kvinnliga studenter och 25 % av kvinnliga doktorander har blivit utsatta, enligt högskoleverkets rapport (6-7% av männen). Eftersom studenter och framför allt doktorander kan vara i en stark beroendesituation till sin handledare är man särskilt utsatt. Sexuella trakasserier är inte bara direkta sexuella närmanden, beröring eller förslag, utan all slags kränkande behandling på grund av kön. Det är alltid den som är drabbad som avgör om en upplevelse är kränkande eller inte, men trots det är det vanligt att det skämtas bort eller inte tas på allvar.

SFS vice ordförande Lotta Ljungquist skriver:
"Det handlar om makt! En individ utnyttjar sin makt genom att kränka en annan individ. Det handlar också om min personliga makt över mig själv och den jag är; att jag ska kunna bli lyssnad på oavsett om jag är kvinna eller man, att jag inte ska bli bedömd utifrån mitt kön."

Hela kampanjen finns här. Extra roligt tycker jag att det är, inte bara för att det är en bra kampanj i ett viktigt ämne, utan att det också är en fråga som jag har varit med och försökt driva i flera år på sfs fullmäktige. I år kom den med i verksamhetsplanen - och nu finns alltså kampanjen. Det är alltid kul att få se konkreta reslutat av det långsamma arbetet som politik i den här typen av organistioner innebär.

Inga kommentarer: