tisdag, april 11, 2006

Ge alla kvinnor rätt till abort i Sverige

I Sverige har vi fri abort - men bara för svenska medborgare, och (numera även) asylsökande och kvinnor som har uppehållstillstånd. All annan vård är tillåten att utföra på människor oavsett hemland, men just abort är förbjudet. Inte ens medborgare i andra EU-länder har möjlighet att göra abort i Sverige.

I gårdagens Aktuellt presenterade vårdminister Ylva Johansson ett mycket välkommet förslag - alla kvinnor, oavsett nationalitet, ska kunna göra abort i Sverige. Det kommer visserligen att bli på egen bekostnad, men det ger ändå många kvinnor möjlighet att göra legala säkra aborter. Den nuvarande lagstiftningen är omoralisk och otidsenlig, säger Johansson. Förslaget har varit ute på remiss och i princip alla är positiva, förutom katolska kyrkan samt anti-abortorganisationen Ja till livet som lämnat en spontanremiss.

Motsatsen till fri, tillgänglig legal abort är inte inga aborter, utan farliga, illegala aborter. C:a 70 000 kvinnor dör varje år i sviterna av illegala aborter, många fler blir sterila eller sjuka, enligt WHO. I flera EU-länder, som Malta, Portugal, Irland och Polen är abortlagstiftningen mycket restriktiv eller abort helt förbjudet. Sverige kan och bör vara ett föregångsland för goda möjligheter till fri och säker abort.

(Kolla gärna på svt:s sida, mycket bakgrundsmaterial och itnervjuer samt länkar till en rad dokument i frågan)

Inga kommentarer: