tisdag, juli 10, 2007

Vetenskapsrådet fördjupar i Almedalen


Idag har jag bevistat två mycket intressanta och välgörande icke-ytliga miniseminarier i serienSAMspråk - en satsning av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien och FAS, som tillsammans är Sveriges största finansiärer av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Tanken är att låta en rad forskare inom hum-sam-området presentera sin forskning och få tillstånd ett samtal mellan politiker och forskarvärlden. Jag vet inte hur många politiker som hittat dit, men de två seminarier jag var med på var mycket spännande och dessutom relevanta.

Först lyssnade jag på Ashk Dahlén, islamolog från Stockholms universitet som talade om Shari'a och hur debatten om nytolkning och modernitet går hos några muslimska tänkare. Han berättade om hur vi i Sverige och västvärlden oftast mest ser de fundamentalistiska minoriteterna inom Islam och inte känner till den breda mittfåran, som i den klassiska islam innebär att Shari's snarare handlar om etik och levnadsregler för individen än ett lagsystem för rättsskipning - en metod för att fatta beslut och inte en lagbok. Inte minst i Europa men även i arabvärlden pågår sedan mer än hundra år diskussioner om hur shari'a kan och bär kombineras, integreras eller kontrasteras mot västerländsk rättsskipning och mänskliga rättigheter. Olika tankespår finns, såväl de som menar att shari'a-traditionen är förenlig med mänskliga rättigheter och europeiska länders lagstiftning, och de som menar att mer grundläggande revision (av shari'atraditionen) krävs för att de ska kunna kombineras.

Det andra seminariet var med sociologiprofessorn Sten-Åke Stenberg, Stockholms universitet, som talade om problemen med medias förenkling av forskningsresultat och vilken fara det innebär för opinionsbildning och inte minst politiken om man baserar beslut på den mycket förenklade och ofta feltolkade nyhetsrapportering om forskningsresultat. Med några slående exempel visade han hur olika forskningsrapport kan framstå, beroende på hur man väljer att presentera resultaten. Inte minst handler det om att man brister i den politiska analysen av resultaten. Även om ett visst beteende eller omständigheter innebär en förhöjd risk för något negativt, måste man fråga sig: hur många gäller det här egentligen? och vilken spridning finns - är sambandet entydigt eller (vilket är vanligare) hur många gäller det inte. Och då måste man också ställa sig frågan om vilka det är som står utanför - och kanske är det minst lika intressant som själva den förhöjda risken.
Samtalet efteråt kom att handla om bristen på mötesplatser mellan forskning och politik, och vikten av att lära sig undvika de enklaste fällorna. Något som fler politiker - och forskare och journalister - borde få tillfälle att diskutera.

Arrangörerna på plats vittnade om att intresset från forskarvärlden varit stort trots att planerna kom igång sent och verkade planera för en större satsning nästa år. Något som åtminstone jag skulle uppskatta - det behövs snarare mer fördjupning än mindre här i almedammen...

På bilderna: fil dr Ashk Dahlén och professor Sten-Åke Stenberg, båda från Stockholms universitet.
Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: