tisdag, juli 10, 2007

Ungdomsrådet fyller SSU:s funktion?

Som de flesta andra skrivit om så handlade Monas tal till stora delar om ungdomar och ungdomars villkor. Jag blev särskilt glad över det stora fokuset på bostadspolitiken, en ofta eftersatt fråga, och att hon nämnde (om än alldeles för kort) det internationella solidariska perspektivet i samband med klimatfrågan.

Det är intressant med ungdomssatsningen, och särskilt annonserandet av ett nytt ungdomsråd. Jag har dock hört en och annan muttrande SSU:are som uppfattar rådet som ett underkännande av den egna ungdomsorgansiationen, och jag måste hålla med om att det finns en grund för den kritiken. En av de stora poängerna med att ha ett ungdomsförbund är väl att de kan bidra med ungdomsperspektivet i politiken - och med sin lokala organisation borde SSU ha större överblick gällande ungdomars villkor och frågor än de enskilda ungdomar som ska ingå i rådet. Men SSU kanske uppfattas som alltför upptagna av annat för att bidra med det perspektivet i partiet, något som i sig är problematiskt.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: