torsdag, juli 12, 2007

Ett utbildningspolitiskt alternativ?Finns det ett utbildningspolitiskt alternativ till regeringens politik? Och hur ska det se ut? Det var frågorna i fokus på s-studenters utbildningspolitiska samtal med representanter för oppositionspartierna i riksdagen.

En rad olika frågor diskuterades - utbildningskvalitet, breddad rekrytering, samverkan mellan akademi och arbetsliv, jämställdhet bland professorer, forskningsanknytning, studenters ekonomi bland annat. En del frågor som egentligen rör skolan mer än högre utbildning kom också upp, som synen på friskolor, betyg och vuxenutbildning.

Även om paneldeltagarna inte riktigt ville säga det rakt ut, är det tydligt att det finns många punkter där de är överens. Just utbildningspolitiken är ett av de områden där det finns en stor samsyn i oppositionen och dessutom en stark politik. Satsningar på en fortsatt breddad rekrytering, många vägar in i högskolan, jämställdhet, kvalitet som inte står i motsats till utbyggnad och satsning på regionala högskolor. Det är en politik som står i tydlig motsats till regeringens politik som leder till mer skiktning, mer uppdelning, mer elitutbildning.

Flera stora frågor som togs upp kommer att behöva en fortsatt diskussion - friskolor, betyg, studenters trygghet och ekonomi, doktoranders villkor. Men förutsättningarna verkar vara goda inför en gemensam utbildningspolitik inför nästa val.

På bilderna: paneldeltagarna Marie Granlund, riksdagsledamot (s), Rossanna Dinamarca, riksdagsledamot (v), Mats Pertoft, riksdagsledamot (mp) samt s-studenters förbundsordförande Kajsa Borgnäs.
Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: