söndag, april 15, 2007

Mind the gap!

Ytterligare ett säkert vårtecken är här: kårvalsdags! Årets nyhet i Uppsala är att röstning i år sker på internet, förutom på kåren och campus. Och mitt kära s-studenter ställer naturligtvis upp, i år med smarta kampanjen Mind the gap. Klicka på rubrikerna för mer info.

Mind the gap

Brygga avståndet mellan studietid och arbetsliv!

Alla ska få in en fot på arbetsmarknaden redan under sin studietid. S-studenter vill fortsätta arbeta för att all utbildning ska ha en vettig arbetslivsanknytning och att studenter ska ha möjlighet till praktik samt en förbättrad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För doktorander bör universiteten erbjuda valfria kurser utanför själva avhandlingsområdet för att öka nydisputerades anställningsbarhet.

Minska klyftan mellan mäns och kvinnors villkor!

Kvinnors och mäns villkor inom akademin skiljer sig åt. Kvinnliga studenter mår
sämre än manliga, och kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom de högre skikten i akademin. S-studenter kommer att prioritera jämställdhetsarbetet.

Fyll hålrummet mellan förväntningar och upplevelse!

Utbildningens kvalitet kan bli bättre. Minst 10 timmars lärarledd undervisning i
veckan och små grupper som möjliggör diskussion och frågor är vårt krav.
S-studenter kommer även att arbeta för bättre uppsatshandledning och ett bredare urval av teoretiska perspektiv i kurslitteraturen.

Utplåna skillnaden i chanser och möjligheter!

Det är 6-7 gånger större chans att man läser på universitetet om man kommer från en akademikerfamilj än om man har arbetarbakgrund. Det finns också en stor skillnad mellan olika etniska grupper. S-studenter kommer att fortsätta arbeta för att bryta den sociala och etniska snedrekryteringen till universitetet.

Slut gapet mellan studenters inkomster och utgifter!

Studiemedlet ligger under existensminimum. S-studenter kommer att fortsätta
arbeta för ett höjt studiemedel, rätt till socialbidrag vid arbetslöshet på sommaren, förbättrade sjukskrivningsvillkor, billigare kurslitteratur och bra studentrabatter. Vi tycker även att doktorander ska ha schysst finansiering och målet är att alla som doktorerar ska ha en fast tjänst.


Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: