torsdag, augusti 16, 2007

Kyrkomötesmotion om lämplighetsprövning av präst- och diakonkandidater

Jag lovade i ett tidigare inlägg att återkomma till min kyrkomötesmotion om lämplighetsprövning av prästkandidater, och efter att ha fått frågor i kommentarerna inser jag att det är dags att leverera.

Idag sker lämplighetsprövning och antagning av präst- och diakonkandidater på stiftsnivå. Det innebär att den som vill bli präst eller diakon i Svenska kyrkan i början på studierna kontaktar det stift/den biskop man vill bli vigd för och får gå igenom en process där kandidatens lämplighet prövas. Det sker på lite olika sätt i olika stift, men oftast genom samtal med biskopen, olika intervjuer med någon kompetent på området (psykolog, rekryterare, terapuet), praktik, i vissa fall personlighetstest och olika övningar. Processen avslutas med en sk antagningskonferens där flera av dessa moment finns med, och efter den bestämmer biskopen med hjälp av antingen domkapitel eller en särskild utsedd grupp vilka kandidater som antas.

Det här systemet fungerar oftast bra, men eftersom det sker på lite olika sätt i de olika stiften finns det bland kandidaterna uppfattningar om att vissa stift är lättare än andra att bli antagen till och att olika saker gäller i olika stift. Ett annat stort problem är att processen inte är särskilt genomskinlig, och det gör att den kan uppfattas som rättsosäker - kanske framför allt av den som inte blir antagen. Vidare har diakoner och präster lite olika situation som inte riktigt är löst i dagens system.

I den motion som jag skrivit tillsammans med Sofija Pedersen-Videke och Paul Trossö föreslår vi att dessa brister utreds och tas i beaktning under det pågående arbetet med en förändrad utbildning och att kyrkostyrelsen tillsammans med stift och biskopar tittar på frågan. Jag tror att en lösning skulle vara att lägga delar av lämplighetsprövningen på nationell nivå, men i motionen föreslår vi en utredning som inte tar någon lösning för självklar. Kanske finns det andra och bättre sätt att lösa frågan.

Såsmåningom kommer alla motioner till kyrkomötet upp på dess hemsida, då kommer länkar till mina motioner där.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: